web page builder

Revizní zpráva1500 Kč


Kontrola cest

dle nař. vlády č. 91/2010 sb.


500 Kč / ks


Kontrolní otvor


450 Kč


Na co si dát pozor

Kontrola a čištění komínu

Kontrola a čištění komínu by měla proběhnout nejméně jedenkrát ročně. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Nejčastějším nedostatkem při kontrolách je zanedbání prohlídky sopouchu a kouřovodu. Kominík by se měl pokusit kouřovod rozebrat, v případě že z technických důvodů rozebírat není možné, měl by navrhnout jiný postup.

Proč by měl Váš kominík rozebírat kouřovod?

Kouřovod je napojen do sopouchu který je zpravidla tvořen tvarovkou ve formě T kusu. V tomto místě může docházet k hromadění nečistot a ucpání komínu, což zabrání odchodu spalin do volného ovzduší. Proto je velmi důležité toto místo pravidelně kontrolovat buďto rozebráním kouřovodu nebo z kontrolního otvoru v kouřovodu.

Výměna spotřebiče

Při výměně spotřebiče je důležité myslet i na to, že je nutno uvést spalinovou cestu do stavu vyhovovujícího současným normám. Ve většině případů výměnou ochranné komínové vložky odpovídající typu spotřebiče, pročež je dobré zkonzultovat každou výměnu spotřebiče s kominíkem.

Výtlak spotřebiče


Moderní kotle s nízkými emisemi, například turbo kotle a kondezační kotle, mají pokaždý jiný výtlak. Jednoduše řečeno nějaký kotel si můžete dát do přízemí bytového domu a mít ho připojený k 30 metrů dlouhé ochrané komínové vložce a jiný ne. Tyto kotle fungují na bázi nuceného odtahu - uvnitř kotle je větrák, který tlačí spaliny do komína. Tyto větráky se liší silou a tím pádem i možnou délkou komína.

Nabízíme

Kominické práce

  • vložkujeme komíny
  • stavíme třísložkové komíny
  • revidujeme spalinové cesty
  • kontrolujeme spalinové cesty
  • čistíme komíny
  • stavíme keramické komíny


Výškové práce

  • čistíme okapy
  • (různé další výškové práce dle dohody)

Drobné zednické práce

  • oprava komínů v nadstřešní části

Co je nejčastější závadou, kterou Váš kominík ohodnotí ve výsledku zápornou zprávou?

Není přístup ke komínovému tělesu

Tzn. že Vaše střecha nemá vykýř, kterým by se dalo na střechu dostat či chybí střešní nášlapy. 

Chybí kontrolní otvor do kouřovodu

Kouřovodem se rozumí roura, která může být z plastu, železa, nerezi či hliníku o různých rozměrech. Tato roura spojuje spotřebič s komínovým tělesem či se svislou částí komína. Kouřovod musí být kotrolovatelný. Aby byl kouřovod kontrolovatelný, bohatě postačí čistící otvor v něm zhotovený. V případě starších typů kouřovodů se přihlíží k době montáže, ale i v případě , že není zhotoven čistící otvor, musí být kouřovod snímatelný, aby bylo možné ho prohlédnout a vyjmout nečistoty.

Není přístup k vybíracím dvířkům

Tento problém se týká většinou provozu na tuhá paliva tzn. ulhí, dřevo, brikety apod. Pokud není možné vybrat saze je to vážná závada , která by se měla řešit okamžitě.

Naše specializace

Jsme kominická firma, která se specializuje na aktualizaci zpráv o provedení kontroly spalinových cest dle NV 91/2010 sb. Naše firma přišla na trh s novým modelem zpracování a generování těchto kontrol, proto na nikoho nezapomeneme. Naší předností je, že přijedeme vždy i za jedním zákazníkem a poskytneme kompletní poradenský servis k provedené už výše zmiňované kontrole spalinové cesty. 


Naší další kominickou čiností, která je taktéž na vysoké technické úrovni, je například: vložkování komínů všemi druhy vložek různých průměrů, výstavba komínových systémů všeho druhu, rizikové zdění komínových těles ve výškách, montáže střešních nášlapů, demotáže azbestocementových komínů z fasád a nepřístupných míst jako jsou například světlíky.

Pro naši spolehlivost se na nás obracejí velké firmy jako například FINEST REAL a státní podniky jako je například Česká pošta.